HYVÄ PYHÄRANTALAINEN – PETETÄÄNKÖ MEIDÄT?


Tiesitkö, että Pyhärantaan on suunnitteilla uusi suurtehoinen tuulipuisto lähelle asutusaluetta?


Kuntalaisille ei ole informoitu tästä asiasta mitään.


Pyhärannan kunnan päättäjien visiot tuulivoimakunnasta eivät palvele kunnan asukkaita, eikä kuntaan enää tule yhtään uutta asukasta. Ottamalla uuden päämäärän: ”PYHÄRANTA TAATUSTI TUULIVOIMAVAPAA KUNTA”; toisi varmasti uusia rauhallista asuinpaikkaa hakevia lapsiperheitä.


Jos, et ota tähän asiaan nyt kielteistä kantaa, annat samalla luvan rakentaa tulevaisuudessa tuulivoimaa lähelle sinua (jo haudatut hankkeet tullee uudelleen käsiteltäväksi?). Kukaan Pyhärannan alueella ei ole turvassa tuulivoimalahankkeilta.


Faktat:
- tuulivoimaa suunnitellaan liian lähelle asutusta, lähimmillään vain 700 metrin etäisyydelle.
- sosiaali- ja terveysministeriön suositus minimisuojaetäisyydeksi on 2km yhdelle 2MW voimalalle.
Nyt suunnitellut 8 suurtehovoimalaa ovat 3MW:n kokoluokkaa. Tämän kokoluokan suurtehovoimaloille ei ole riittäviä referenssejä suojaetäisyyksistä.
Meluvaikutukset koetaan häiritsevinä jopa viiden kilometrin päässä.
- suurtehovoimaloiden matalataajuuksinen melu tutkitusti vahingoittaa terveyttä. Tältä melulta et ole turvassa sisälläkään. Esim. ilmakehässä yhden kilometrin edennyt matalataajuuksinen melu ei vaimene yhtään. Terveyshaittojen vuoksi matalataajuuksiselle melulle on Tanskassa vuodesta 2012 lähtien määrätty enimmäisarvoksi 20dB raja-arvo. Tässä hankkeessa vastaava raja-arvo on kuitenkin 40dB, joka sallii satakertaisen äänenpaineen nousun. Terveysvaikutusten vuoksi Tanskassa tätäkin 20dB:n raja-arvoa ollaan alentamassa.
- kiinteistöjen arvot tulevat vääjäämättä laskemaan.
- merkittävät välke- ja varjostushaitat, joille Suomessa ei ole vielä määritelty raja-arvoja.
- vaikutukset eläimistöön
- esteettiset haitat
- vaikutukset metsästykseen, retkeilyyn ja virkistäytymiseen


Jotta saamme tälle tärkeälle asialle vielä lisää "voimaa", pyydämme ja kannustamme sinua tekemään vielä henkilökohtaisen kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle viim. 25.4, klo. 14 mennessä. Liitteenä valmis lomake.


Muistutuksen tarkoituksena on osoittaa kunnan päätöksentekijöille, miksi heidän ei kannata lähteä viemään tätä ko. hanketta eteenpäin.


Käy myös allekirjoittamassa tuulivoiman vastustus-adressi tästä asiasta, osoitteessa:
http://www.adressit.com/vastalause_tuulivoiman_rakentamisesta_pyharantaan


Juha Pakomäki, Uolevi Aaltonen, Atso Karhi, Ahti Kohonen, Arto Sainio, Marja Laivo