HYVÄ PYHÄRANTALAINEN – NYT ON AIKA TOIMIA!


Tiesitkö, että Pyhärannasta ollaan tekemässä yhtä suurta tuulivoimateollisuusaluetta?
Suunnitteilla on useita tuulivoimateollisuusalueita eri puolille Pyhärantaa, esim. Ylikylään, Rohdaisiin, Nihtiö-Kaunissaareen, Ihodeen (Saaristola-Takalammi), Santtioon ja mahdollisesti myös Rihtniemeen. Sijoituspaikat ovat poikkeuksetta liian lähellä asukkaita – lähellä Sinua!


Pilkkomalla nämä tuulivoima”puistot” pienempiin osiin, tuulivoimatoimija välttää ympäristövaikutusten tarkemmat arvioinnit ja samalla annetaan kunnanhallitukselle liian suuri valta päättää tuulivoiman rakentamisesta.


Kuntapäättäjät perustelevat hankkeita niistä saatavilla kiinteistöverotuloilla, vaikka todellisuudessa toteutuneet kiinteistöverotuotot ovat jääneet vaatimattomiksi. Tuulivoimakuntaa ei pidetä vetovoimaisena, asukkaat kaikkoavat ja kiinteistöjen arvot laskevat.


Yhdenkin tuulivoimasairastuneen kuntalaisen perheen hoitokulut ylittävät tuulivoimasta saadut verotulot. Tietävätkö kuntapäättäjät, kuinka suurista ja vakavista asioista tässä on kyse? Kuntalaisen terveyden pitäisi aina olla tärkein asia.


Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnossa Varsinais-Suomen Tuulivoimavaihemaakuntakaavasta
17.9.2013 todetaan seuraavaa: ”Ottaen huomioon, että tuulivoimaloiden tuottaman pienitaajuisen melun terveyshaitoista on vielä erittäin vähän tietoa sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että maakuntakaavoituksessa tuulivoimaloiden suojavyöhyke lähimpään asutukseen tulisi olla 2 km.” Pyhärannan alueelle suunnitelluissa tuulivoimaloissa etäisyys asutuksesta on lähimmillään vain 650m, onko tämä oikein?


Nyt on aika toimia ja tarvitsemme Sinun apuasi! Jos et ole vielä allekirjoittanut, käy heti
allekirjoittamassa nettiadressi osoitteessa:


http://www.adressit.com/allekirjoitukset/vastalause_tuulivoiman_rakentamisesta_pyharantaan/


Allekirjoittamalla adressin, osoitat kunnanpäättäjille haluavasi säilyttää Pyhärannan viihtyisänä
sekä turvallisena asuin- ja lomapaikkakuntana ilman tuulivoimaloita.


Olemme perustaneet Pro Pyhäranta-Yhdistyksen, jonka tarkoituksena on Pyhärannan ja sen
lähialueiden meren, luontoarvojen ja vapaiden näkymien vaaliminen sekä asuinviihtyvyyden ja
hyvinvoinnin turvaaminen.


Pro Pyhäranta-Yhdistyksen puolesta:


Juha Pakomäki, Uolevi Aaltonen, Mika Aaltonen, Atso Karhi, Ahti Kohonen, Arto Sainio, Marja Laivo, Jukka Hyörtti, Jukka Joensuu, Johannes Virtanen, Jukka Syrjä, Jaakko Wallenius, Sari Aaltonen, Sauli Luttinen, Tapio Lummikko, Esa Tontti, Vesa Muurinen, Jukka Heikkilä, Minna Stenholm, Janne Aaltonen