28. touko, 2014

STM kaipaa terveysvaikutusten parempaa huomioimista tuulivoimarakentamisessa

Sosiaali- ja terveysministeriön johtavat virkamiehet ovat ottaneet kantaa tuulivoimarakentamiseen Ympäristö ja terveys -lehden 4/2014 artikelissa ”Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta”.  Artikkeli on mainio kannanotto maan korkeimmalta terveysviranomaiselta nykyiseen tuulivoimarakentamiseen ja sen pelisääntöihin:

Lehden päätoimittaja on antanut artikkelin vapaasti julkaistavaksi ja jaettavaksi ja se löytyy täältä: Ympäristö ja terveys_4-2014_s8-13 (1)

Muita merkittäviä kohtia ovat:

  • Terveydensuojelun näkökulmasta tuulivoimaloiden yksityiskohtainen suunnittelu tulisi toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavana, ei suunnittelutarveratkaisuna.
  • Suunnittelutarveratkaisulla ja rakennusluvalla rakentamiseen EI VOIDA ASETTAA KÄYTÖNAIKAISIA EHTOJA ja sitä tulisi käyttää vain, jos hanke on täysin ristiriidaton. Ehtoja voidaan asettaa vain ympäristölupamenettelyssä.
  • YVA-menettelyä pitäisi käyttää myös jos voimaloiden teho tai lukumäärä on lähellä nykyään edellytettävää YVA-rajaa, eli kymmentä. STM muistuttaa että ympäristön kannalta ei ole merkitystä, onko voimaloita 10 tai yksi vähemmän.

Lainaus artikkelin lopusta:

Janne Salonen, Kemiönsaari