ProPyhäranta Yhdistys/LEHDISTÖTIEDOTE 26.8.2014

 

TUULIVOIMARAKENTAMISEN YHTEISVAIKUTUKSET PYHÄRANNASSA JA LÄHIALUEILLA !

 

Sanomalehti Länsi-Suomessa uutisoitiin 22.8.2014 jo toistamiseen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnosta koskien PyhärantaTuuli Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksia Pyhärannan Rohdaisten ja Kaunissaaren kyllissä. Tällä kertaa uutisjuttuun oli lisätty kunnanjohtaja Pauliina Sarilon tulkinnat ELY:n lausunnosta.

 

ProPyhäranta Yhdistyksen mielestä Pyhärannan kunnan alueella olevista tuulivoimahankkeista on edelleen ristiriitaista tietoa. Ohessa on esitetty tiivistettynä Pyhärannan kunnan kaavoitustilanne sekä yhdistyksen tiedossa olevat tuulivoimalahankkeet ja tuulivoimaloiden lukumäärät Pyhärannassa ja lähialueilla.

 

  1. Vakka-Suomen maakuntakaavassa merelle Rihtniemen edustalle merkitty tuulivoiman selvitysalue. Aktivoituu puolustusvoimien luopuessa Reilan ampuma- ja harjoitusalueen käytöstä v. 2014 loppuun mennessä. Useita tuulivoimayksikköjä.
  2. Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavassa, vielä vahvistumattomina, tuulivoimaloiden alueet Pyhäranta-Saarenkylä sekä Ihoden Taka-Lammi. Yhteensä yli 20 tuulivoimalayksikköä.
  3. Hyötytuuli Oy:n Pyhärannan-Laitilan Kakonjärven osayleiskaavahanke, jossa kunta pitää kaikki oikeudet kaavan sisältöön. Yksityiset maanvuokraajat. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) edellytetään hankkeen yhteisvaikutusten tarkastelua mm. tuulivoimavaihemaakuntakaavassa olevien lähimpien tuulivoimala-alueiden kesken. Yhteensä 14 tuulivoimalayksikköä.
  4. Propel Voima Oy:n ja Pyhärannan kunnan välinen maanvuokraussopimus Rihtniemessä. Enintään 5 tuulivoimalayksikköä.
  5. PyhärantaTuuli Oy:lla kaksi suunnittelutarveratkaisuhakemusta. Yksityiset maanvuokraajat. Varsinais-Suomen Liitto sekä ELY-keskus edellyttävät hankkeen yhteisvaikutusten kaavatasoista tarkastelua muiden lähimpien kaavahankkeiden kanssa. Yhteensä 8 tuulivoimalayksikköä.

 

Pyhärannan strategian mukaan v. 2025 Pyhäranta kunta tunnetaan mm. tuulipuistostaan. Tuulivoima tulee dominoimaan maankäytön suunnittelua kunnassa myös pitkälle tulevaisuudessa. Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan varaukset tulee jatkossa huomioida kunnan kaikessa kaavoituksessa. Kunta on lisäksi vuokrasopimuksellaan sitoutunut edesauttamaan tuulivoimaloiden rakentamista Rihtniemessä.

 

Viimeisimmän tiedon mukaan Pyhärannan tuulivoimakaavoituksessa aiotaan tulevaisuudessa keskittyä, resurssien puutteessa, vain Kakonjärven tuulipuiston suunnitteluun. Pysähtyykö kaikki muu maankäytön suunnittelu kunnassa nyt tähän? Mitä tapahtuu tuulivoimatoimijoiden ja maanomistajien muilla alueilla tekemille pitkille vuokrasopimuksille? Mihin jää yhteisvaikutusten tarkastelu ja huolestuneiden kuntalaisten laaja vuorovaikutus? Unohtuuko ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton asiantuntemus?

 

Tosiasiassa päättäjien ehdottama ratkaisu on vain tekohengitystä. Se ei tuo vakautta tilanteeseen tai rauhoita huolestuneita kuntalaisia. Ongelma siirretään hamaan tulevaisuuteen. Pitäisikö tässä tilanteessa etsiä kokonaisvaltaisempaa ratkaisua?

 

ProPyhäranta Yhdistys kutsuu kaikki asiasta kiinnostuneet avoimeen keskustelutilaisuuteen Pyhärannan Kirikalliolle ma 1.9.2014 klo 18-21. Tilaisuudessa järjestetään alan asiantuntijoista koostuva paneelikeskustelu. Yleisöllä on myös tilaisuus esittää kuntapäättäjille kysymyksiä tuulivoiman suunnittelusta ja saada objektiivista tietoa siihen liittyvistä hyödyistä ja haitoista.

 

 

ProPyhäranta Yhdistys

Juha Pakomäki, puheenjohtaja          Sauli Luttinen, hallituksen jäsen