Aloite kunnallisesta kansanäänestyksestä

Pyhärannan kunnassa otettava käyttöön Sosiaali- ja Terveysministeriön ehdottama 2 km minimisuojaetäisyys tuulivoimalan ja asutuksen välille.

Tämän aloitteen tavoitteena on saada aikaiseksi Pyhärantaan kunnallinen kansanäänestys STM:n ehdottamasta 2 km minimisuojaetäisyydestä tuulivoimalan ja asutuksen välille.

Kuntalaisaloite on suljettu ja luovutettu kunnalle, mutta löytyy osoitteesta:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/1074

Aloitteen allekirjoittaneita oli 757 henkilöä eli 44,7% äänioikeutetuista kuntalaisita. Suuri kiitos kaikille osallistujille - olemme mykistyneitä!