Pro Pyhäranta-yhdistys ry          LEHDISTÖTIEDOTE          julkaisuvapaa HETI


PRO PYHÄRANTA-YHDISTYS RY - VUOSIKOKOUS 14.10.2016


Pro Pyhäranta-yhdistys ry piti vuosikokouksensa Pyhärannan seurakuntakodissa perjantaina 14.10.2016. Yhdistyksen päätöksellä puheenjohtajana jatkaa Sauli Luttinen. Hallituksen muina jäseninä jatkavat Tapio Lummikko, Helka Huttela, Pauli Laivo, Uolevi Aaltonen, Ahti Kohonen sekä Marko Parkkila. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Tapani Lehtinen.

Vuosikokous päätti myös, että yhdistyksen lähiajan toiminta keskittyy kaiken tuulivoimakaavoittamisen sekä siihen liittyvän sopimisen purkamiseen. Yhdistyksen ehdoton tavoite on kunnan asukkaiden terveyden ja asumisviihtyvyyden säilyminen.

Yhdistys tulee ottamaan seuraavaksi asiassa yhteyttä ainakin Varsinais-Suomen Liittoon sekä ELY-keskukseen sekä tuulivoimatoimijoista  Propel Voima Oy:n sekä Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimahankkeiden vastuuhenkilöihin. 

Propel Voima Oy on vuokrannut alueen viidelle tuulivoimalalle Pyhärannan Rihtniemessä. Kakonjärven tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaan Suomen Hyötytuuli Oy on kaavoittamassa maksimissaan 15 tuulivoimalan tuulipuistoa Kakonjärven tuulivoimayleiskaava-alueelle. Kyseinen hanke on yhteinen Laitilan kaupungin kanssa. Ympäristöministeriön 9.9.2014 vahvistaman Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan kaavaselostuksen mukaan kumpikin hanke on maakuntakaavan määräysten vastainen.

Pro Pyhäranta-yhdistys ry on tähän mennessä ottanut asiassa yhteyttä myös Pyhärannan kuntaan. Neuvotteluyritykset kunnan kanssa ovat kuitenkin toistaiseksi olleet tuloksettomia.